top of page

Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en overeenkomsten van Dansschool Bruinewoud te Wezep.

Bezoek aan de dansschool en het gebruik van de garderobe is geheel op eigen risico.

De dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker in of op het terrein van de dansschool.

Beschadigingen aan eigendommen van de dansschool door toedoen van een bezoeker worden verhaald.

De dansschool behoudt zich het recht voor personen te weigeren.

 

Inschrijving en betalingsvoorwaarden:

 

De cursussen Stijldansen bestaan uit een vast aantal lessen: Ballroom 20 lessen, Latin 12 lessen

en Ballroom + Latin 32 lessen. Inschrijven kan via de website of op de dansschool.

Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.

Bij het niet afmaken van de cursus wordt geen lesgeld terugbetaald.

Nieuwe cursisten betalen naast het lesgeld ook € 15,00 inschrijfgeld.

 

De cursussen Line-Dance, Zumba & Tiktok worden doorlopend gegeven en de lessen worden per maand betaald. Inschrijven kan via de website of op de dansschool.

Na inschrijving is de cursist tot wederopzegging het maandelijkse cursusgeld verschuldigd.

Nieuwe cursisten betalen bij de eerste termijn tevens € 15,00 inschrijfgeld.

Opzeggen kan per maand met inachtneming van een opzegtermijn van één volle kalendermaand en uitsluitend schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail: info@dansschoolbruinewoud.nl).

 

De cursussen Kidsdance, Modern Jazz, Musical, Boys Dance, Streetdance, Hiphop, Commercial & Latin Commercial bestaan uit 17 lessen per cursusdeel.

Inschrijven kan alleen via het aanmeldingsformulier op de website.

De cursist of ouder/verzorger van de cursist ontvangt hierna een inschrijf- en incassoformulier, dat ingevuld en ondertekend ingeleverd dient te worden bij de dansschool.

Betaling van het lesgeld geschiedt bij voorkeur via automatische incasso.

Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht men zich tot het betalen van het volledige cursusgeld. Bij het niet afmaken van de cursus wordt geen lesgeld terugbetaald.

Nieuwe cursisten betalen de eerste keer naast het lesgeld € 15,00 inschrijfgeld.

Het lidmaatschap voor deze cursussen wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd.

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren (via info@dansschoolbruinewoud.nl) vòòr aanvang van het volgende cursusdeel.

 

Daar waar de regels niet in voorzien beslist de leiding van de dansschool.

 

Wezep, september 2024

bottom of page